Jdi na obsah Jdi na menu
 


DEFINICE SLOV DEPOZITUM, zs aj.

20. 12. 2014

Depozitum

 Přesný význam slova depozitář je "prostor pro uložení",  depozitum pro zvířata tedy není v přesném slova smyslu útulek! Je to soukromá domácnost, kde je týraným, bezprizorním či zraněným zvířatům poskytnuta jakási "první pomoc". Provozování depozita je činnost dobrovolná (viz. význam slova dobrovolník), bez nároku na finanční odměnu.Depozitum se také liší ve srovnání s útulkem v tom, že nepobírá žádné finanční dotace od státu, města, či obce a jeho činnost je závislá na sponzorských darech. Pokud činnost depozita spadá pod ZS (zapsaný spolek - viz. význam slova ZS), dbá se na dodržování stanov daného ZS (například zákaz cíleného množení depozitovaných zvířat apod.) a vlastník je povinen vždy dodržovat zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.Např. zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-246 (Toto platí i v případě, že je depozitum soukromé).

ZS - zapsaný spolek

 informace najdete např. zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-246 obecně vyjádřeno, spolek je skupina lidí, která provozuje dobrovolnou činnost dle určujících stanov, tyto stanovy nesmí porušovat,  je zapsaná ve veřejném rejstříku spolků  (dle zákona zápis u krajského soudu, který činnost spolku schvaluje či zamítá, viz. IČO). Pozn: ZS dříve občanské sdružení.

Dobrovolník

definici najdete např. zde: http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovolnictvi/druhy-dobrovolnictvi/. Všeobecně můžeme napsat, že dobrovolník vykonává prospěšnou činnost bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolnická činnost není povinná!

 
 

 

Portrét


Kontakt

Kočka v srdci zs

DORUČOVACÍ (box) ADRESA

Kočka v srdci z.s.
Zahradní 361
373 61 Hrdějovice

kockavsrdci@seznam.cz